تبلیغات
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم - دیدگاه من از دستورجلسهء این هفته...
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم
همواره آمادهء دریافت نظرات و پیشنهاداتِ شما عزیزان هستیم...

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395
حرمت کنگرهء60
چرا رابطهء کاری،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟!


Image result for ‫چهارچوب‬‎
مطلب اول اینکه؛بر هرجایی یا مکانی یک نوع ارتباط حاکم است.مثلأ یکسری جاها رابطه ها براساس پول،وظیفه،اجبار و... میباشد.که کنگره60 نیز ازآنها مستثنی نیست و در نوشتارها میخوانیم که اساس کار ما برمبنای محبت،عقل و ایمان است.پس این ارتباط براساس محبت شکل گرفته و هیچ تداخلی با کار،مال و امثال آن ندارد.حرمت؟! (مصدر:حرام بودن) آنچه شکستنِ آن روا نباشد و محترم داشتنِ آن واجب است!
حرمت را علاوه بر معنای لغوی آن که در بالا ذکرشد،میتوان به نوعی دیگر نیز بررسی کرد.بنظر من حرمتِ یک مکان،آن هم مکان یا مکانهایی مانند کنگره که مردم نهاد اند وتمام اعضا در امورآن(منعفت یا ضررآن)شریک اند رامیتوان گفت: رعایتِ باید و نبایدهایی که موفقیت یا عدم موفقیتِ تک تک اعضا را مورد پوشش قرارمیدهد.زیرا یک مجموعهء مردم نهاد از یکایکِ اعضا بوجود می آید.
حال علاوه بر گزینه هایی که درمتنِ نوشتار حرمت کنگره60 آورده شده،این دستورجلسه،از اهمیتِ سه موردِخاص نیز حکایت میکند که نیاز به تفکر عمیقی دارد. اصولأ درست نیست که همه چیز را انسان تجربه کند؛زیرا انسان دانا کسی است که بدون اینکه همهء مواردی راکه ممکن است به او گزندی برسانند را تجربه کند،از درست یا نادرست بودن آنها درس بگیرد.
مطلب اول اینکه؛بر هرجایی یا مکانی یک نوع ارتباط حاکم است.مثلأ یکسری جاها رابطه ها براساس پول،وظیفه،اجبار و... میباشد.که کنگره60 نیز ازآنها مستثنی نیست و در نوشتارها میخوانیم که اساس کار ما برمبنای محبت،عقل و ایمان است.پس این ارتباط براساس محبت شکل گرفته و هیچ تداخلی با کار،مال و امثال آن ندارد.
حال تدبیر دومی که اندیشیده شده این است که؛ممکن است بعضی جاها قوانین در اندازهء محدودی تعریف شده باشند اما درکنگره60 بصورت دقیق و باتفکری عمیق مورد بررسی قرارگرفته،که حتی عشق و محبتی که قراراست بین اعضا جاری باشد تابع یک چهارچوب باشد و آن اموری است که منحصر به درمان اعتیاد میباشد ولاغیر؛پس در مکانهای کاری و فامیلی نمیتواند این امر بدرستی صورت گیرد و قطعأ ازمسیرصحیح خودش خارج میشود.
به نظرمن ماقبلِ ورود به کنگره،به دلیل اینکه هیچ تعریف خاصی ازمیزان محبت،احترام و دیگر ارتباطات مالی،کاری وفامیلی برای خود نداشته ایم،اغلب درگیر مسائل و مشکلات گوناگونی بوده و یاهستیم ولی در این مقطع تدابیر صحیح و کاربردی ای اندیشیده شده تا تابع آن باشیم و کسانیکه همیشه بدنبال این بوده اند که یک مکانی را پیداکنند که بتوانند درآن از امنیت و آرامشی برخوردارباشند، حالا که به این مکان راه پیداکرده اند،آن را نه برای خود و نه برای دیگران، به یک محیط ناامن و دور از انتظار تبدیل نکنند.
وحتی باز بنظرمن،این سه مورد یعنی؛مسائل کاری،مالی و فامیلی؛و در ادامه ارتباط ما درکنگره  هیچکدام ماهیّت و نوع ارتباطشان به هم ارتباطی ندارد و نمیتوانند تابع یک قانون کلی باشند. بلکه هرکدام درجایگاه خاص خود کاربرد دارند و نمیتوان آنها راباهم در ارتباط دانست.
همانطور که درمقابل کارکردنِ یک نیروی کارگر،که انتظار پول دارد نمیتوان فقط به او لبخند زد،یا به کسی که درخانواده ماست پول بدهیم تانقش برادر یاخواهربودن را بهتر برایمان ایفاکند یا در کنگره جایگاه یا دانایی را با مادیات،پول و... فراهم کرد و این موارد، در هرمقطعی اززندگی انسانها، بایک برنامه ریزی خاص و دقیقی طراحی شده و برای اینکه با مشکلات برخوردنکنیم بایستی همیشه دنباله روِ این برنامه ریزی ها باشیم تا نظم زندگی خود و دیگران را برهم نزنیم.

باآرزوی سعادت و سربلندی.امیداسدیان 13تیرماه1395


ارسال توسط استاد لژیون
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ