تبلیغات
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم - گزارش جلسه خصوصی مسافران نمایندگی میرداماد اصفهان
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم
همواره آمادهء دریافت نظرات و پیشنهاداتِ شما عزیزان هستیم...بنام قدرت مطلق الله
 

در روز دوشنبه مورخ 94/10/28 جلسه یازدهم از دور چهارم  ، سری کارگاه آموزشی خصوصی در کنگره 60 نمایندگی میرداماد اصفهان با دستور جلسه  (  فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک  ) با استادی مسافر عبدالله موسوی و نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر علی راس ساعت 17 شروع بکار نمود.

استاد چنین فرمودند : 
در درمان اعتیاد بخش عمده ای از تفکرات و ضدارزشها که با ما هستند از طریق گرفتن آموزش و تغییر جهانبینی افیونی را ما درمان میکنیم ، موقعی که ما وارد این دستور جلسه میشویم عمل سالم که یکی از اضلاع مثلث کنگره 60 است که کنار ، عدالت و معرفت قرار گرفته،  ما حرکت میکنیم و میخواهیم به آن عمل سالم برسیم ، اولین حرکتی که ما باید مدنظر بگیریم اگر که وارد کنگره 60 شده ایم و میخواهیم به عمل سالم برسیم فقط و فقط تزکیه و پالایش نیاز داریم .که بتوانیم به یک سعادت خوب و یا یک آرامشی که همیشه دنبالش بودیم برسیم ، همه انسان ها در بیرون کنگره صبح که از خانه بیرون میروند دنبال آرامش هستند هر کس به سویی میرود و میخواهد به آرامش برسد ، ولی راه روش آن را قبل از اینکه وارد کنگره شویم ، بلد نبودیم ، یا چطور بتوانیم به آن عمل سالم برسیم یا بتوانیم به آرامشی که در زندگی نیاز داریم برسیم ، ما در زندگی اگر میخواهیم عمل سالم وجود داشته باشد باید همه جوانب را در نظر بگیریم ، که ببینیم کاری را میخواهیم به نفع خودمان انجام دهیم یا میخواهیم برای خدا انجام دهیم ، مثل راهنمایان کنگره 60 که بدون هیچ چشم داشتی می آیند و وقتشان و زمانشان را میگذارند برای بچهای کنگره 60 که بتوانند به درمان برسند ، برای اینکه وقتی خودشان وارد کنگره شده بودند شخصی با یک عمل سالم آنها را به درمان رساند ، ما باید زندگیمان هدفمند باشد اگر هدفمان درست نباشد آن عملمان به ظاهر نیک است ، مثل پوشیدن لباس سفید ، چرا کنگره 60 میگوید لباس سفید بپوش ؟چرا میگوید اصلاح کرده باشید یا اگر ریش دارید آنکارد کنید ؟ اول می آییم و ظاهرمان را درست میکنیم و در جهانبینی می آییم و باطنمان را درست می کینم ، انسانی که بیاید و به ظاهر نقاب بزند و بگوید کارهای من سالم است و حرکت کند و بگوید من دارم درست عمل میکنم بعد از مدتی نقاب از روی چهره اش برداشته میشود ، می آید پیش راهنما و در لژیون مینشیند و راهنما میداند سفر شخص خراب است ولی راهنما به روی شخص نمی آورد  تا شخص به آن درجه ای برسد که بیاید سفرش را سالم کند و حرکتش را درست کند ، در کنگره 60 اولین چیزی که من باید داشته باشم ایمان است همانطوری که در وادی دهم در آخرش میبینیم ، تفکر سالم عمل سالم را بوجود می آورد ، این دستور جلسه را من همیشه برمیگردانم به وادی دهم و وادی چهاردهم ، اگر من عملم سالم باشد و حرکتم درست باشد به آن وادی چهاردهم که عشق و محبت است میرسم ، اگر کاری میکنم به عشق و محبت است ، اگر کاری میکنم به این است که آرامشی در وجود من است و زندگیم دارد به طرف ارزشها میرود ، حالا این پارامتری که در کنگره 60 است مثل عمل سالم مثلا دوست هم لژیونی من از من پول قرضی میخواهد و من هم مثلا وضع مالی خوبی دارم و می آیم به آن شخص مقداری پول پرداخت میکنم ، آن شخص شاید نتواند پول را به من برگرداند و بعد از مدتی میبینم آن شخص دیگر به گنکره 60 نمی آید ، به ظاهر کار من نیک بوده و یک گره ای از شخصی باز کردم ولی کنگره 60 میگوید این کار ضد ارزش است ، ما باید در زندگی و در کنگره 60 نه گفتن را یاد بگیریم ، جایی باید بگوییم نه و جای دیگر باید بگوییم آری ، اگر توانستم بگویم نه در زندگی موفق هستم .


ارسال توسط مسافر میثم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ