تبلیغات
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم - دستور جلسه : فرق عمل سالم وعمل به ظاهر نیک
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم
همواره آمادهء دریافت نظرات و پیشنهاداتِ شما عزیزان هستیم...


دستور جلسه : فرق عمل سالم وعمل به ظاهر نیک
به قلم مسافر علی خدامیمسئله دیگر این است که عمل سالم همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم نتیجه تفکر سالم است و به عبارتی در یک چرخه قرار دارد ، مسلماً تا زمانی که این چرخه کامل نشود نمی توانیم معنا و مفهوم آنرا در ک کنیم و به آن نزدیک شویم .


 دستور جلسه این هفته : فرق عمل سالم با عمل بظاهر نیک


یکی از موضوعات بسیار مهم در پروسه درمان اعتیاد بر اساس پروتکل DST کنگره 60 ، به تعادل رسیدن موضوع جهانبینی است که از اضلاع مثلث درمان اعتیاد می باشد. تعادل جهانبینی و سالم بودن جهانبینی ، زیربنای تعادل افکار، ذهنیات و درست فکر کردن ماست . می دانیم که تمامی اعمال و رفتار های ما حاصل تفکرات ماست. این که ما به چه موضوع یا موضوعاتی فکر می کنیم ، احساس ، برداشت و ادراک ما از جهان درون خودمان و جهان پیرامون به چه صورت است ، آن چیزی است که سر منشاء رفتار و عملکرد ماست.

جهل و نادانی ، زمانی که با بیماری اعتیاد و حکومت افیون بر شهر وجودی انسان ترکیب می شود ، نوع خاصی از نگرش و جهانبینی را به وجود می آورد که در کنگره 60 تحت عنوان جهانبینی افیونی و معتادگونه از آن یاد می شود . جهانبینی افیونی و معتادگونه ، یعنی جهانبینی که فرد از زاویه وابستگی و نیاز شدید به مصرف مواد مخدر ، به خود ، زندگی و هستی می نگرد و این نگاه ، نگاهی است که از پشت عینک جهل ، نادانی ، منیت ، حقارت ، اعتیاد ، خماری ، نشئگی ، طلبکاری و متوقع بودن ، کینه ، نفرت و دشمنی با خود و دیگران و ده ها حس منفی دیگر صورت می گیرد و مجموعه ای از تفکرات را در انسان ایجاد می کند که در نتیجه آن ، اعمال و رفتار های نادرست و نا سالم، بخش اعظم زندگی فرد را در بر میگیرد و به تبع آن ، زندگی تبدیل به جهنمی می شود که اکثر ما آن را درک کرده ایم.

در پروسه درمان اعتیاد و تعادل رسیدن جسم ، روان و جهانبینی ، که ریشه تفکرات ما محسوب می شود ، بخش عمده این تفکرات نادرست و نا سالم از بین می رود و به دنبال آن ، عملکرد ما نیز به سمت سالم بودن پیش می رود ؛ البته سالم شدن اعمال ما و یا به عبارتی رسیدن به عمل سالم ، موضوعی است که به حرف و سخن نیست . خدا می داند که چه مسیر طولانی و چه مدت زمانی باید طی شود و چه تجربه هایی بایستی پشت سر گذاشته شود تا به عمل سالم برسیم . قدر مسلم برای رسیدن به این مهم ، فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن تزکیه و پالایش و صراط مستقیم است
اگر مفهوم صراط مستقیم و تزکیه را فهمیدیم و به آن وارد شدیم ، باید منتظر اعمال سالم هم باشیم و درغیر این صورت ، مقوله ای به این نام در زندگی ما وجود نخواهد داشت. در کنگره 60 از صراط مستقیم زیاد سخن گفته میشود ، زیرا هر آنچه که به دنبال آن هستیم یعنی رسیدن به آسایش ، آرامش ، سعادت و خوشبختی ، فقط در صراط مستقیم است . صراط مستقیم راهی است که هم بسیار سخت و هم بسیار سهل و شیرین و در عین حال نزدیکترین فاصله و کوتاهترین راه بین ما و خواسته ها و آرزوهایمان می باشد .البته نمی توانیم ادعا کنیم که صراط مستقیم همیشه یک خط راست و مستقیم است . شاید صراط مستقیم پر پیچ و خم ترین راه نیز باشد ، اما آنچه مهم است این است که در هر حال ما را به سلامت و سعادت می رساند .

 در این میان بسیاری اوقات پیش می آید که عمل سالم با موضوعی که تحت عنوان عمل به ظاهر نیک از آن یاد می کنیم اشتباه گرفته می شود ، برای اینکه کمی با تفاوت این دو مقوله آشنا شویم ، موضوع را ابتدا با تعریف و سپس با مثال پیگیری می کنیم .

در کنگره 60 به عملی سالم گفته می شود که نتیجه آن سالم است و ختم به خیر می شود .

عمل سالم در راستای سلامتی و امنیت خاطر ماست هر چند که ظاهر آن خوشایند نباشد و عمل به ظاهر نیک ، عمل یا رفتاری است که ظاهر آن خوشایند و درست جلوه میکند ، اما نتیجه آن مخرب است و از ما سلب امنیت و آرامش می کند و یا به عبارتی ختم به شر و دردسر می شود .

برای مثال نگهبان کنگره 60 اعلام کرده اند در جلسه تازه واردین OT کسانی که دیر می آیند را به جلسه راه نمی دهند . ممکن است در جایی ما با این صحنه روبرو شویم که فردی با چند دقیقه تاخیر می آید و می خواهد وارد جلسه شود و او را راه نمی دهند . عمل به ظاهر نیک این است که بگوییم بنده خدا کار داشته ، مشکل داشته ، ترافیک بوده ، ماشینش خراب بوده ، راهش دور بوده و ده ها دلیل دیگر ؛ بهتر است که او را به جلسه راه بدهیم .

نتیجه این عمل این است که این فرد خشت اول ورود به کنگره 60 را کج گذاشته است . اولین جلسه مهم را دیر آمده و او را به جلسه راه داده اند . کاملا طبیعی است که دیر آمدن و راه یافتن به جلسه در تفکرات افیونی و معتاد گونه یک تازه وارد اینگونه تحلیل شود که این مسئله را به حساب زرنگی خودش  یا بی در و پیکر بودن کنگره 60 بگذارد . بنیان کنگره 60 معتقدند که این کار یعنی راه دادن کسی که دیر آمده ، لطف نیست بلکه خیانت است . اگر او را به جلسه راه دادید به او خیانت کرده اید . چون خشت اول سفر او را کج گذاشتید .

حال ببینیم عمل سالم چه می گوید : برای این اتفاق که او را به جلسه تازه واردین را ندهید ، به احتمال زیاد ناراحت می شود و شروع می کند به خواهش کردن و در ادامه ممکن است عصبانی شود و بد بیراه هم بگوید . می رود ؛ اما  در ذهنش حک می شود که دیر رسیدم و مرا به جلسه تازه واردین OT راه ندادند . دفعه بعد یک ساعت زودتر می آید . او یاد می گیرد که به جلسات مهم کنگره 60 دیر نرسد و یا حتی ممکن است در کل زندگیش این مسئله اثر بگذارد و دیگر به هیچ جلسه ای دیر نرسد .

در حرمت کنگره 60 نیز مواردی قید شده است که اعضای کنگره 60 ملزم به رعایت آن ها می باشند . مثل دریافت و پرداخت هرگونه وجه و رابطه مالی بدون هماهنگی ، هر گونه ارتباط بیرون از کنگره برقرار نمودن ، الفاظ ناشایست استفاده کردن و موارد دیگر .

 برای مثال ممکن است در شرایط خاصی ، دوست کنگره ای یا هم لژیونی ما نیازمند پول باشد و دوست و یا دوستانش در کنگره بتوانند به او کمک کنند . اگر این شخص پس از دریافت پول نتواند بدهی خود را پرداخت کند و به خاطر همین مسئله از آمدن به کنگره و روبرو شدن با افردای که به او پول قرض داده اند ، خودداری کند ، چه می شود ؟ در اینجا می بینیم که یک نفر به خاطر این ارتباط مالی که بدون هماهنگی مسئولین نمایندگی صورت گرفته است ،شرایط آمدن به کنگره و ادامه درمان و سلامتی اش را ممکن است از دست بدهد .

یک روی این واقعه این است که انجام این عمل ، فی نفسه درست جلوه می کند ، زیرا کسی نیازمند کمک بوده  و کسی که می توانسته کمک کند ، به او کمک کرده است ؛

روی دوم آن این است که ، فردی که از او تقاضای وجه شده است به خاطر رعایت حرمت کنگره و اجرای عمل سالم جواب منفی بدهد و بگوید نه  . گفتن نه و سرباز زدن از انجام این عمل ممکن است در ظاهر شکل خوبی نداشته باشد ، اما نتیجه آن سالم است و به تخریب و جداشدن کسی از کنگره ، منتهی نمی شود .

در این مثال دو موضوع عمل به ظاهر نیک و عمل سالم در کنار یکدیگر قرار می گیرند و می توانیم به مفهوم واقعی عمل سالم نزدیک شویم .

 تفاوت عمل سالم با عمل به ظاهر نیک، فقط به مسائل مالی و یا حرمت کنگره 60 و یا دیر رسیدن به جلسه مربوط نمی شود بلکه می تواند در تمام بخشهای زندگی ما و ارتباط ما با دیگران روی دهدرسیدن به عمل سالم و قرار دادن آن به عنوان دستورالعمل در زندگی ، دارای فرمول خاصی نیست.تنها فرمول آن بودن در صراط مستقیم است و آموزشهایی که می بینیم و عمل می کنیم و تجربه هایی که به دست می آوریم.

به قول یکی از اساتید کنگره60 که می گوید :
 
در حسی که ما داریم ، رنج ، عشق و درد و به قول تمامی دوستان ، بر هر قدم سالم باید هزاران قدم بر داریم تا بدانیم که کدام سالم است . وقتی که بُعدمان عوض می شود ، آنچه به جد انجام داده ایم ، ارزشش را به ما نمایان می کند ، زیرا سالم صالح بودن معنای بالایی دارد .

برای بیان بیشتر اهمیت موضوع عمل سالم باید بگوییم که عمل سالم یکی از اضلاع مثلث کنگره 60 و لوگو یا آرم کنگره 60 می باشد  و در کنار عدالت و معرفت قرار گرفته است . ترتیب این عناوین به این صورت است که حرکت ما با کسب معرفت و دانش آغاز می شود و سپس به عمل سالم می رسیم و نتیجه اجرای عمل سالم، موضوع بسیار مهم عدالت می باشد .
مسئله دیگر این است که عمل سالم همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم نتیجه تفکر سالم است و به عبارتی در یک چرخه قرار دارد ، مسلماً تا زمانی که این چرخه کامل نشود نمی توانیم معنا و مفهوم آنرا در ک کنیم و به آن نزدیک شویم. 

در پایان وادی دهم ، این چرخه بدین صورت بیان میشود:  تفکر سالم       ایمان سالم           عمل سالم      حس سالم        عقل سالم       عشق سالم و باز تکرار .

تفکر سالم باعث می شود که ما انرژی و نیروی ذهنی خودمان را روی موضوعات سالم و مثبت متمرکز کنیم و از پرداختن و فکر کردن به موضوعات منفی و ناسالم اجتناب کنیم . نتیجه ، این می شود که بخش عظیمی از انرژی ما با فکر کردن به مسایل منفی به هدر نرود و افکار منفی ما را در چنبره خود اسیر نکنند . در اینجاست که حرکت نیروها و انرژی ها از قسمت های پایین به طرف بالا و سر هدایت می شود و نیروی تفکر ما بسیار قوی و موثر می شود .

در امتداد تفکر سالم ، آرام آرام بارقه های امید و ایمان سالم در ما پدیدار می شود و درک می کنیم که هر حرکت ما به کجا و چه نتیجه ای ختم می شود . در امنیت و آرامش قرار می گیریم و نیروی ایمان ، اطمینان و اعتماد به نفس خاصی به ما می دهد .

سپس ، جزئیات حرکت ها و رفتارهایمان را در نظر می گیریم و قبل از هر انجامی ، با تفکر خود می توانیم تا حدی نتیجه انجام را مرور کنیم . اشتباهات به حداقل می رسد و عمل سالم خود را به نمایش می گذارد .

در چنین فضایی ، حس ما به عنوان یک گیرنده و نیرویی که منبع دریافت می باشد ، در بهترین حالات خود خواهد بود . در اینجا ، حس ما پیام ها و اطلاعات سالمی را به قوه تفکر و تعقل ما می رساند و عقل اطلاعات درست و سالمی را دریافت می کند .

با دریافت اطلاعات درست و صحیح از طریق نیروی حس توسط عقل ، نیروی تعقل با سلامت فرمانروایی می کند و می توانیم امیدوار باشیم که قوه تعقل ما کمتر اشتباه کند ، زیرا اگر اطلاعات نادرست کتر به عقل برسد ، عقل نیز کمتر فرمان اشتباه صادر می کند .

و در مرحله بعدی ، عشق سالم به وجود می آید . آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهیست . در این توالی ، کسب معرفت ، ما را به وادی محبت می رساند و به آرامی ناب ترین عنصر هستی را درک می کنیم .


زمانی که در این چرخه قرار بگیریم ، بسیاری از اعمال ما خود آگاه و نا خود آگاه سالم خواهد بود و این جز در صراط مستقیم در هیچ راه دیگری وجود ندارد و اتفاق نخواهد افتاد . ممکن است برای بسیاری از ما ، گفتن (نه) یا (آری) در رویارویی با موضوع عمل سالم و عمل به ظاهر نیک ، کمی سخت باشد ، اما باید بدانیم این مسئله بستگی کامل به سطح انرژی و عملکرد ما دارد ، زمانی که مسیر و عملکرد ما درست باشد و در چرخه ای که بیان شد قدم برداریم ، توان و انرژی ما در سطحی خواهد بود که بتوانیم از موانعی همچون تعارف و رودربایستی و خجالت کشیدن عبور خواهیم کرد و قوه تشخیص و تعقل ما در بهترین و قوی ترین حالت خود خواهد بود و توانایی گفتن( نه) و یا(آری) را در مواقع لازم خواهیم داشت .


با احترام

مسافر - علی خدامی 


ارسال توسط مسافر میثم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ