تبلیغات
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم - کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد اصفهان
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم
همواره آمادهء دریافت نظرات و پیشنهاداتِ شما عزیزان هستیم...


بنام قدرت مطلق الله
 

در روز دوشنبه مورخ 94/10/14 جلسه نهم از دور چهارم  ، سری کارگاه آموزشی خصوصی در کنگره 60 نمایندگی میرداماد اصفهان با دستور جلسه  ( نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من ) با استادی مسافر امید اسدیان و نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر علی راس ساعت 17 شروع بکار نمود.

استاد چنین فرمودند : 
ابتدا بخاطر قرارگرفتن در جمع دوستان کنگره و این جایگاه ارزشمند خداوند را شاکر و سپاسگزارم. سپس عنوان کردند که:احساس میکنم ابتدا نیازباشد پارامترهای موجود دراین دستورجلسه را بررسی و تجزیه کرد تابتوان ازآن نتیجه گیری ای درست انجام داد. در موردِ آموزش،ما در جزوهء جهانبینی داریم که:شخصی که قبلأ مسیری را پیموده و درآن مقولهء خاص به دانایی رسیده و راه را به ما نشان میدهد .


درکنگرهء60 مثالِ بارزِآن،کمک راهنمایان عزیزهستند که درمقولهء اعتیاد و موادمخدر به دانایی مؤثر رسیده اند و حال برای من مسیر را مشخص نموده و راهنمایی میکنند.آموزش،به همراه تجربه و تفکر،میشود فرایندِ رسیدن به دانایی که یک مثلث را تشکیل میدهند و خودِآموزش نیز دارای مثلثی بااضلاع:مطالب آموزشی،آموزش دهنده و آموزش گیرنده !


مطالب آموزشی در کنگره60 برای همه یکسان وآماده، و بستر برای همه مهیاست.نکتهء مهم این است که مطالبِ مربوط به اعتیاد و موادمخدر در کنگره کاملأ حقیقی و قابل لمس میباشند,, بعنوان مثال ما می آموزیم که اعتیاد یک جایگزینی مزمن است نه مسمومیت مزمن! ضلعِ بعدی آموزش دهنده است که تمام منابع آموزشی موجود را به ما آموزش میدهند(از آقای مهندس و استاد امین گرفته تا کمک راهنمایان و دیگرعزیزان ... ) و ابتدا خودشان آنهارا اجرا کرده و سپس به دیگران می آموزند و این تأثیرپذیریِ بیشتری را به دنبال دارد .


اما ضلعِ تعیین کنندهء وضعیتِ هرشخصی،ضلع آخر،یعنی آموزش گیرنده است که براساس خواسته و حرکتی که شخص دارد میتواند ازاین شرایط و آموزشها بهره مند شود و این میزانِ آموزش پذیری و سعی و تلاش و حرکت هر شخصی است که این مثلث را به راندمان خود میرساند. پس اینجا من به این نتیجه میرسم که مهمترین مقوله ای که یک مصرف کننده را به درمان میتواند برساند همین آموزشهاست.اما بیشترِ این آموزشها در صورپنهان و بعبارتی در حد دانایی است و با خدمت کردن میتوان آنهارا به دانایی مؤثررساند، مانند شخصی که در سفراول یادمیگیرد که چگونه در سایت،جایگاه مهماندار و... خدمت کند و با جامهء عمل پوشاندن به آن آموزش آن را به دانایی مؤثر تبدیل میکند و چون ظرفیتش را باآموزش مهیا کرده حالش چندین برابر بهتر میشود .
بنظرمن بدون آموزش ناممکن است خدمتی با حال خوش همراه باشد.آموزش دیدن،برای رسیدن به جایگاهِ خدمتی نیست،بلکه برای کسبِ تواناییِ حفظِ آن جایگاه است!مانند کمک راهنمایی که امتحان میدهد تا به جایگاهی که میخواهد برسد وبتواند آن جایگاه را حفظ کند برای رسیدن به مراحل بالاتر!که بااشاره به وادی سیزدهم میتوان گفت: پایانِ هرآموزش وجایگاهی،سرآغازِ آموزش وجایگاه دیگری است.
حال باتوجه به مبحث سطح انرژی و اختلاف پتانسیل،درمی یابیم;همانطور که برای کسب انرژی،بایستی اختلاف پتانسیل را در درون و بیرون بوجود آورد، فلسفهء جایگاهها و خدمتها هم بنظرمن همین قضیه میباشد. اکنون باید بدانم که تمام آموزشها و جایگاهها در هر مقوله ای بصورتِ پله ای میباشد و باید ظرفیت رسیدن به آنهارا یکی پس ازدیگری مهیا نمود تاآن قبله گم کردن اتفاق نیفتد و بتواند آن حال خوش را بهمراه داشته باشد!انشاءالله!

تصویرگر : مسافر میثم
تهیه گزارش و نویسنده : مسافر امید


ارسال توسط استاد لژیون
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ