تبلیغات
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم - نقش آموزش و خدمت در رهایی
بیاییــــــــد این آتش ویرانگر را مهار کنیم
همواره آمادهء دریافت نظرات و پیشنهاداتِ شما عزیزان هستیم...

مرتبه
تاریخ : جمعه 11 دی 1394

دستور جلسه این هفته : نقش آموزش و خدمت در رهایی

به قلم مسافر علی خدامینکته مهم که در دستور جلسه این هفته ، مورد توجه و بررسی قرار می گیرد ، این است که اجرای این پروتکل ، منوط به آموزش هایی است که کنگره 60 برای استفاده کنندگان از این متد ، در نظر گرفته است و بدون استفاده و بهره گیری از این آموزشها ، اجرا و پیاده کردن این پروتکل ، اگر نگوییم محال ، بسیار سخت است ...


بسم الله الرحمن الرحیم

 

همانگونه که می دانیم ، در مقالات علمی کنگره 60 ، از جمله صورت مسئله اعتیاد ؛ اعتیاد ، درمان ، راهکار های مناسب و دیگر مقالات و نوشتارها ، به طور کامل ، بیماری اعتیاد ، تعریف و تشریح شده است . بر اساس این تعریف ، بیماری اعتیاد در سه بخش اصلی شهر وجودی انسان ، یعنی جسم ، روان و جهانبینی ، تخریب ایجاد نموده و آن ها را از وضعیت تعادل خارج می نماید . در قسمت جسم ، از تعادل خارج شدن سیستم ایکس و در قسمت روان ، از تعادل خارج شدن صور پنهان و در قسمت جهانبینی ، از تعادل خارج شدن دیدگاه ، نگرش و اندیشه .

برای اصلاح ساختارهای فوق ، کنگره 60 پروتکل DST که کامل ترین و پیشرفته ترین متد درمان اعتیاد در جهان به شمار می رود و قادر است مصرف کننده مواد مخدر و سنگین ترین اعتیاد های موجود را به درمان کامل و قطعی برساند را ، تدوین و ارائه نموده است .

پروتکل dst ، در عمل و در بوته آزمایش ، کاملاً موفق بوده و شمار زیادی از مصرف کنندگان انواع مواد مخدر توانسته اند با استفاده از این متد ، اعتیاد خود را برای همیشه درمان کنند .

 نکته مهم که در دستور جلسه این هفته ، مورد توجه و بررسی قرار می گیرد ، این است که اجرای این پروتکل ، منوط به آموزش هایی است که کنگره 60 برای استفاده کنندگان از این متد ، در نظر گرفته است  و بدون استفاده و بهره گیری از این آموزشها ، اجرا و پیاده کردن این پروتکل ، اگر نگوییم محال ، بسیار سخت است .

عملیات تیپرینگ که هدف و بار اصلی آن ، راه اندازی سیستم ایکس می باشد ، بدون آموزش های خاص خود که از طریق راهنما و لژیون ارائه می شود ، انجام شدنی نیست . در قسمت جهانبینی ، که هدف  آن ، به تعادل رسیدن دیدگاهها و نگرش فرد نسبت به خویش و جهان درون خویش و جهان پیرامون و هستی می باشد ، بدون بهره گیری از مقوله آموزش ، غیر ممکن است . در قسمت روان ، هر چند کنگره 60 معتقد است که تعادل آن وابسته به تعادل جسم و جهانبینی است و با تعادل رسیدن جسم ، روان نیز به موازات آن ها به تعادل می رسد ، اما در این قسمت نیز ، درمان گروهی ، نقش بسیار ویژه ای دارد و با استفاده از انرژی جمع و گروه و هماهنگ شدن با جمع و آموزش روابط عمومی و دیپلماسی و صحبت کردن در جمع ، فرد در بهترین شرایط تعادل روانی قرار می گیرد .

در هر یک از شعب یا نمایندگی های کنگره 60 ، در حالت استاندارد ، در هفته دو کارگاه آموزشی خصوصی ، ویژه آقایان مسافر ، یک کارگاه آموزشی عمومی و یک کارگاه آموزشی خصوصی ، ویژه گروه خانواده یا همسفران خانم در نظر گرفته شده است .

کارگاه های آموزشی ، یکی از مهمترین ارکان ارائه آموزش های کنگره 60 به شمار می روند . کسانی که برای درمان اعتیاد خود ، به کنگره 60 مراجعه می نمایند و به نمایندگی های کنگره ، دسترسی دارند ، بایستی در این کارگاه ها شرکت نمایند و آموزش های ارائه شده را دریافت نمایند . در کارگاه های آموزشی گروه خانواده نیز ، آموزش های خاص این حوزه در جهت کمک و هماهنگی خانواده با عضو مسافر خود ، ارائه می شود .

بعد از کارگاه های آموزشی ، یکی دیگر از پایگاه های مهم آموزشی ، لژیون ها هستند . در هر یک از جلسات کنگره 60 ، بعد از اتمام کارگاه آموزشی ، راهنمایان به اتفاق شاگردان خود ، جلسه ای تشکیل می دهند که به آن لژیون گفته می شود . لژیون ، مکان ، فضا و ساعتی است که راهنما آموزش های کنگره 60 را در فضایی صمیمی تر و به تفصیل به شاگردان خود ارائه می نماید و شاگردان نیز دروس خود و آموزش های گذرانده شده را به راهنمای خود پس می دهند .

در بخش مکتوبات آموزشی ، کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر ، مقالات علمی ، شامل : صورت مسئله اعتیاد ؛ اعتیاد ، درمان ، راهکارهای مناسب ؛ سم زدایی یا سم نزدایی ؛ روش های ترک و آنچه خانواده ها باید بدانند ؛ و همچنین 14 وادی کنگره 60  به مخاطبان ارایه می شود .

در قسمت آموزش های سمعی بصری نیز ، ارایه تمامی موضوعات و سرفصل های آموزشی کنگره 60 ، دستور جلسات هفتگی ، وادی ها ، جهانبینی و کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر ، در قالب سی دی  به افراد خواهان رهایی از اعتیاد ، ارائه می شود . سایت کنگره 60 نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی به عهده دارد .

 با نگاهی اجمالی به مجموعه آموزش های ارایه شده توسط کنگره 60 ، برای درمان اعتیاد  ، تا اندازه ای پی به عظمت و حساسیت بیماری اعتیاد می بریم .  درمی یابیم که بیماری اعتیاد ، متفاوت با سایر بیماری هاست . در پشت صور آشکار این بیماری ، چهره مخوف و قدرتمند شیطان و نیروی منفی استتار شده است که قوی ترین نیروها را به مبارزه می طلبد . برای رویارویی با چنین بیماری که تمامی ابعاد شهر وجودی انسان را در سیطره خود در می آورد  و در پس آن قدرت شیطان نهفته است ، آیا می توان بدون آموزش ، حتی یک گام کوچک برداشت ؟

مجموعه آموزش های کنگره 60 به فرد خواهان رهایی از اعتیاد که با شروع حرکت ، مسافر نامیده می شود ، کمک می نماید که در قالب پارامتر زمان ( حداقل 10 ماه ) به آرامی و با حرکتی بسیار حساب شده و سنجیده ، ساختارهای شهر وجودی خود را به تعادل برساند و بر نیروی منفی فائق آید  و خود را از چنگال های این نیرو آزاد نماید ، تا جایی که دیگر پیوند و بندی ، بین او و آن نیرو وجود نداشته باشد و آنجاست که می توان از واژه رهایی و آزادی و درمان قطعی اعتیاد استفاده نمود .

رسیدن به جایی که دیگر برگشت و عقب گردی در کار نخواهد بود . اعضای کنگره 60 ، پس از گذراندن آموزش های در نظر گرفته شده ، به افرادی سالم و صالح تبدیل می شوند که می توانند به زیبایی هر چه تمامتر ، در کنار انسان های دیگر و در جامعه زندگی کنند و بدرخشند . در این درخشش ، دیگر اثری از کبودی ها و تاریکی های زمان اعتیاد وجود ندارد . آن ها در تعادل کامل به جایی می رسند که مصاحبت با آن ها ، یعنی آموزش برای دیگران ، یعنی درک مفهوم تعادل ، ادب ، سالم بودن و صالح بودن .

بدون بهره گیری از آموزش های کنگره 60 و بدون تغییرات همه جانبه و در نهایت ، تبدیل و ترخیص و بدون دگرگونی اساسی در تفکرات و اندیشه و بدون برخورداری از جسمی سالم در پرتو راه اندازی کامل سیستم ایکس و حضور منظم در برنامه های ورزشی ، رسیدن به درمان قطعی اعتیاد ، معنا و مفهومی ندارد .

موضوع دیگر که در دستور جلسه این هفته لحاظ شده است ، مسئله بسیار مهم خدمت می باشد . خدمت در کنگره 60 ، یعنی بازیگر بودن ، خدمت یعنی حل شدن در جمع و بهره گیری کامل از انرژی جمع . خدمت یعنی درک کامل بودن و عضو بودن و احساس سهیم بودن . خدمت یعنی قرار گرفتن در چرخه تکامل که فقط و فقط در جمع امکان پذیر است . خدمت یعنی دیگران کاشتند و ما خوردیم و اکنون ما بکاریم تا دیگران استفاده نمایند . خدمت یعنی بازپرداخت بدهی ، یعنی زکات رهایی . خدمت یعنی دیگران خدمت می کنند تا ما به رهایی برسیم ، ما نیز کمک کنیم تا دیگران به رهایی برسند .

برای اعضای کنگره 60 ، واژه خدمت مترادف است با مفهوم لذت و عشق .

برای رسیدن به درمان قطعی اعتیاد ، بیان شد که که بدون آموزش ، رسیدن به چنان مرحله ای امری محال به نطر می رسد و در اینجا باید بگوییم که بدون در نظر گرفتن مقوله خدمت نیز ، رسیدن به آن مرحله ، بسیار سخت جلوه می نماید . اصولاً برای فردی که آموزش های کنگره 60 را پشت سر می گذراند ، بی توجه بودن به مسئله خدمت ، ممکن نیست . خدمت ، به نوعی به عمل آوردن آموزش هاست و پوشاندن جامع عمل به پندارهاست . ما در کنگره 60 به دنبال تعادل هستیم و بدون خدمت به سطح تعادلی که مد نظر کنگره 60 می باشد نمی رسیم . اگر خدمت نکنیم ، گویی خدمت دیگران هم برای ما تاثیری ندارد و به رهایی و درمان کامل نمی رسیم و آن حال خوبی که باید داشته باشیم را نخواهیم داشت .کسانیکه به طور کامل در چرخه آموزش و خدمت قرار می گیرند  و مکمل خدمت را در کنار آموزش قرار می دهند ، در بهترین وضعیت ممکن ، پروسه درمان اعتیاد خود را با کم ترین اصطکاک و به هم ریختگی پشت سر می گذارند . امری که در تعریف آن گفته می شود ، هم سخت و هم سهل است ، سهل بودن آن ، خاص این افراد است . کسانیکه در این چرخه قرار می گیرند ، نه تنها سختی احساس نمی کنند ، بلکه از انجام این مهم نهایت لذت را می برند .

مطلب را با فرازی از کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر ، مبحث بهترین راه و از قول سردار به پایان می رسانیم . " باید بدانید که ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا آموزش و سپس خدمت درست انجام بدهیم ، در این راه بسیار وقت لازم است " .

 

نویسنده کنگره 60 :  مسافر علی خدامیارسال توسط مسافر میثم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ